A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Activiteitenagenda 2021


Er zijn nog geen activiteiten gepland in verband met de beperkende maatregelen rondom COVID-19.

De moeite waard...

Bewonersvereniging Meerhoven   

Stadsverwarming  

Te Huur

Feestje of partijtje? En behoefte aan een partytent of aan biertafels?
De buurtvereniging verhuurt haar partytent (van 4 bij 8 meter) en vijf biertafelsets (een set bestaat uit een tafel inclusief 2 banken) aan haar leden.

Neem contact op met het Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken voor de beschikbaarheid!

Home
21 april: Algemene Leden Vergadering
Tuesday 06 April 2021

Op 21 april aanstaande vindt de Algemene Leden Vergadering van Buurtvereniging Grashoek plaats.

De ALV vindt dit keer online plaats, vanwege de beperkingen rondom het corona-virus. 

Alle leden ontvangen een persoonlijke uitnodiging met een link naar de vergader-omgeving en de stukken.

We hopen u allen op 21 april te zien.


The General Members Meeting of Buurtvereniging Grashoek will take place on 21 April.

This time the GM will take place online, due to the limitations surrounding the corona virus.

All members will receive a personal invitation with a link to the meeting environment and the documents.

We hope to see you all on April 21.


Please note that the meeting will be held in Dutch. 

 
Een korte update
Saturday 27 February 2021

Hierbij een korte update over het wel en wee in de Grashoek.

Bord gestolen
Zoals u waarschijnlijk heeft gezien, ontbreekt ons Wijk Informatie Bord aan de ingang van de wijk. Het bestuur heeft bij de politie aangifte van diefstal gedaan. Momenteel denken we na over een opvolger van het bord.

Algemene Leden Vergadering
Normaal gesproken houdt de buurtvereniging in februari de Algemene Leden Vergadering. Nu is dat nog niet gebeurd in verband met de beperkingen rondom COVID-19. We zullen u snel inlichten over de keuze die het bestuur gaat maken: uitstellen van de ALV (dat kan nog tot 1 november 2021), of het digitaal houden van de ALV. Houd uw mailbox in de gaten!

Activiteiten
We zijn in nauw overleg met de gemeente om te bepalen wanneer activiteiten weer mogelijk zijn. Nodeloos op te merken dat wij het énorm missen om leuke dingen te organiseren en u te ontmoeten. 

Tot snel!


Here is a short update about the ups and downs in the Grashoek.

Stolen sign
As you have probably seen, our Neighbourhood Information Board is missing at the entrance to the neighbourhood. The board has reported the theft. We are currently thinking about a successor to the board.

General meeting
Normally, the neighbourhood association holds the General Members Meeting in February. This has not yet happened due to the limitations surrounding COVID-19. We will quickly inform you about the choice the board will make: postpone the GMM (which is possible until November 1, 2021), or hold the GMM digitally. Keep an eye on your mailbox!

Activities
We are in close consultation with the municipality to determine when activities are possible again. Needless to say that we miss it enormously to organize fun things and to meet you.

See you soon!

 

 
Automatisch lid van Bewonersvereniging Meerhoven
Sunday 16 February 2020
Bewonersvereniging Meerhoven

Als lid van Buurtvereniging Grashoek ben je automatisch ook lid van Bewonersvereniging Meerhoven. Dit hebben we zo met de bewonersvereniging afgesproken, omdat we het heel belangrijk vinden dat de belangenbehartiging die vanuit de bewonersvereniging wordt georganiseerd ook een groot draagvlak kent in de Grashoek. Je krijgt dus vanzelf ook alle nieuws en uitnodigingen vanuit de bewonersvereniging in je mailbox als je lid bent van de Grashoek, en kunt uiteraard deelnemen aan alle activiteiten die het bestuur van Buurtvereniging Grashoek voor je organiseert.

Let op: ben je alléén lid van Bewonersvereniging Meerhoven, dan kun je niet of alleen tegen het niet-leden-tarief deelnemen aan onze activiteiten.  

 
Grashoek nu ook op de borden
Sunday 14 December 2014
GrashoekWie had dat gedacht, dat de naam die onze voorzitter René in 2007 bedacht voor de buurtvereniging, sinds 2014 gewoon op de officiële bewegwijzering van de gemeente zou gaan verschijnen?
Wij hadden het niet kunnen voorspellen, maar het is toch gebeurd. Iedereen kent "ons" gebied als de Grashoek - en dus staat het nu ook zo op de borden.
 
Joomla Templates by Joomlashack