A free template from Joomlashack

A free template from Joomlashack

Activiteitenagenda 2023

 

September - Einde Zomer Festijn

November - Sinterklaas in de Grashoek 

De moeite waard...

Bewonersvereniging Meerhoven   

Stadsverwarming  

Te Huur

Feestje of partijtje? En behoefte aan een partytent of aan biertafels?
De buurtvereniging verhuurt haar partytent (van 4 bij 8 meter) en vijf biertafelsets (een set bestaat uit een tafel inclusief 2 banken) aan haar leden.

Neem contact op met het Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken voor de beschikbaarheid!

Home
Algemene Leden Vergadering | General Meeting
Sunday 23 April 2023

Op woensdag 19 april heeft Algemene Ledenvergadering van Buurtvereniging Grashoek plaatsgevonden. De presentatie die het bestuur heeft gegeven vind je hier op onze website. Het financieel jaarverslag over het kalenderjaar 2022, zoals dat is toegelicht tijdens de ALV, staat ook online.  

Sneha

Tijdens de ALV is een nieuw bestuurslid benoemd: Sneha Raj is per 19 april toegetreden tot het bestuur. Zij was als vrijwilliger al een tijdje actief binnen de vereniging. We zijn erg blij dat Sneha het bestuur wil komen versterken.

Ook is tijdens de ALV de contributie voor het kalenderjaar 2023 vastgesteld. Ook dit jaar heeft het bestuur voorgesteld om €5,- contributie te vragen; daarmee betalen we het automatisch lidmaatschap van Bewonersvereniging Meerhoven. Gezien het grote eigen vermogen, is er nog meer dan voldoende geld in kas om de activiteiten te organiseren. 

Binnenkort krijg je een mailtje van de penningmeester met het verzoek om de contributie te voldoen. Betaal je per automatische incasso, dan krijg je bericht wanneer we de contributie van je rekening afschrijven.  


 

On Wednesday, April 19, the General Members Meeting of Neighborhood Association Grashoek took place. The presentation given by the board can be found here on our website. The financial annual report for the calendar year 2022, as explained during the ALV, is also online. The documents are only available in Dutch. 

A new board member was appointed during the GMM: Sneha Raj joined the board on April 19. She had been active as a volunteer within the association for some time. We are very happy that Sneha has joined the board.

The membership fee for the calendar year 2023 was also determined during the ALV. Also this year, the board has proposed to ask for a €5,- contribution; with this we pay for the automatic membership of Residents' Association Meerhoven. Given the large equity, there is still more than enough money in cash to organize the activities.

Soon you will receive an email from the treasurer with the request to pay the membership fee. If you pay by direct debit, you will be notified when we debit the fee from your account. 

 

 
Paasfestijn 2023 | Easter Festival 2023
Sunday 23 April 2023
paaswinnaars 2023Op 10 april had de Paashaas weer heel veel eitjes verstopt in de Grashoek, en een mooie speurtocht uitgezet voor de wat oudere kinderen. Ruim 110 kinderen kwamen lekker mee doen met deze activiteit. En er waren ook heel veel papa's en mama's bij om een paaseitje of een koekje te eten. Leuk hoor! 
Wij hebben er van genoten. Fijn dat jullie met zovelen er bij waren!On April 10, the Easter Bunny had hidden a lot of eggs in the Grashoek, and set out a nice treasure hunt for the older children. More than 110 children came to participate in this activity. And there were also a lot of dads and moms to eat an Easter egg or a cookie. Nice!
We enjoyed it. Glad you were there with so many!
 
Informatiebord vermist
Monday 26 April 2021

bord

Het informatiebord aan de Grassteppe is vermist. Enige tijd geleden is dit bord door iemand weggenomen, zonder toestemming van het bestuur. Het bestuur heeft aangifte van diefstal gedaan. 


 

The information board on the Grassteppe is missing. Some time ago this sign was taken away by someone without the permission of the board. The board has reported the theft.

 

 
Automatisch lid van Bewonersvereniging Meerhoven
Sunday 16 February 2020

Bewonersvereniging Meerhoven

Als lid van Buurtvereniging Grashoek ben je automatisch ook lid van Bewonersvereniging Meerhoven. Dit hebben we zo met de bewonersvereniging afgesproken, omdat we het heel belangrijk vinden dat de belangenbehartiging die vanuit de bewonersvereniging wordt georganiseerd ook een groot draagvlak kent in de Grashoek. Je krijgt dus vanzelf ook alle nieuws en uitnodigingen vanuit de bewonersvereniging in je mailbox als je lid bent van de Grashoek, en kunt uiteraard deelnemen aan alle activiteiten die het bestuur van Buurtvereniging Grashoek voor je organiseert.

Let op: ben je alléén lid van Bewonersvereniging Meerhoven, dan kun je niet of alleen tegen het niet-leden-tarief deelnemen aan onze activiteiten.  


As a member of Buurtvereniging Grashoek you are automatically also a member of Residents Association Meerhoven. We have agreed this with the residents 'association, because we think it is very important that the representation of interests that is organized by the residents' association also has broad support in the Grashoek. You will automatically receive all news and invitations from the residents' association in your mailbox if you are a member of the Grashoek, and you can of course participate in all activities that the board of Buurtvereniging Grashoek organizes for you.

 

Please note: if you are only a member of Residents' Association Meerhoven, you cannot or only participate in our activities at the non-member rate. 

 
Grashoek nu ook op de borden
Sunday 14 December 2014
GrashoekWie had dat gedacht, dat de naam die onze voorzitter René in 2007 bedacht voor de buurtvereniging, sinds 2014 gewoon op de officiële bewegwijzering van de gemeente zou gaan verschijnen?
Wij hadden het niet kunnen voorspellen, maar het is toch gebeurd. Iedereen kent "ons" gebied als de Grashoek - en dus staat het nu ook zo op de borden.
 
Joomla Templates by Joomlashack